Nieuwe verbindingsweg van Eeser Gaard naar Eeser Hout

Datum: 22 december 2021

De laatste tijd is druk gewerkt aan de aanleg van de geplande verbindingsweg tussen Eeser Gaard en Eeser Hout op Eeserwold. Er ontstaat hierdoor een meer directe (en snellere) verbinding met de (toekomstige) bedrijven, die daardoor beter worden ontsloten. Bovendien worden de beschikbare kavels op deze locatie meer zichtbaar en toegankelijk.

Asfalteren

De nieuwe verbindingsweg krijgt de naam Eeser Veld (zie onderstaande kaart). De afgelopen maand is hier het grondwerk verricht, de riolering aangelegd en de puinfundering aangebracht. Vlak voor de kerstdagen hebben we de nieuwe verbindingsweg geasfalteerd. Deze is voorzien van de onder- en tussenlaag. Zodra alle aanliggende kavels verkocht zijn en de bouwactiviteiten op de kavels afgerond zijn, richten we de weg definitief in en brengen we de deklaag aan.

Beukenhof en Eeser Land

Na de feestdagen vervolgen we de werkzaamheden aan de Beukenhof en de Eeser Land. De Beukenhof wordt verder doorgetrokken tot aan de woon-werkkavels en de Eeser Land wordt volledig aangelegd.

Interesse? Bekijk de beschikbaarheid op onze interactieve kavelkaart.