Succesvolle pilot Tijdelijke Natuur op Eeserwold

Datum: 20 oktober 2021

Namens het Landschap Overijssel kijkt ecoloog Mark Zekhuis met een uiterst tevreden gevoel terug op de Tijdelijke Natuur, die op Eeserwold gedurende 11 jaar aanwezig mocht zijn. Omdat de ontwikkeling van dit bedrijvenpark nu echt in een stroomversnelling komt, is deze Tijdelijke Natuur inmiddels opgeruimd. “In 2010 is het als een pilot begonnen en wanneer het maar enkele jaren had mogen bestaan, was het al de moeite waard geweest”, aldus Zekhuis.
“Als gevolg van de economische crisis heeft het allemaal langer geduurd en dat heeft prachtige resultaten opgeleverd, waarmee we alleen maar blij mogen zijn”, benadrukt Zekhuis. “Het is een uitermate geslaagd project geweest.” Tijdelijke Natuur is natuur die spontaan ontstaat als wordt afgezien van natuurwerend beheer. Bij Tijdelijke Natuur heeft de grondeigenaar (in dit geval Roelofs) vooraf juridische toestemming geregeld om deze natuur op een later tijdstip te mogen verwijderen. Tijdelijke Natuur is goed voor mens, bedrijf én de natuur zelf.

Landschap Overijssel

In Steenwijk is op Eeserwold nauw samengewerkt met Landschap Overijssel, welke provinciale organisatie als doel heeft om het typische natuur- en cultuurlandschap van Overijssel te beschermen. De organisatie zet zich in voor het herstel, behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in deze provincie.

Mark Zekhuis herinnert zich nog de nulmeting aan het begin van de pilot, toen de aanwezige landbouwgrond nauwelijks iets voor de natuur betekende. “Al vrij snel ontstonden er ruigten van tussen een halve en twee meter op het terrein, dat zich als het ware parkachtig ontwikkelde. Hierdoor vestigden zich daar vele pioniersoorten vogels. Omdat Roelofs er enkele poelen heeft gecreëerd, trok dit nog meer vogels aan. Die hebben daar flink gebroed en voor veel jongen gezorgd. Een belangrijke winst voor de natuur, want deze vogels zijn uitgevlogen en hebben zich elders in andere gebieden gevestigd.”

Maasvlakte en Eemshaven

De ecoloog vergelijkt de pilot op Eeserwold met de Tijdelijke Natuur op de Maasvlakte en bij de Eemshaven. “Ook hier was het natuurlijk de intentie om te gaan bouwen, maar in de periode ervoor heeft de natuur daar eveneens de kans gekregen zijn gang te kunnen gaan. Met Eeserwold erbij zijn dit wel de drie grootste en meest aansprekende projecten van Tijdelijke Natuur geweest, die als zeer succesvol mogen worden bestempeld.”

Klik hier voor meer informatie over duurzaam ondernemen op Eeserwold

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
Schoonmaakbedrijf Rein Gaal verhuisd naar het Eeser Land
Nieuws

Schoonmaakbedrijf Rein Gaal verhuisd naar het Eeser Land

Gemeente Steenwijkerland en Roelofs staan stil bij Dag van de Biodiversiteit op Bedrijvenpark Eeserwold
Nieuws

Gemeente Steenwijkerland en Roelofs staan stil bij Dag van de Biodiversiteit op Bedrijvenpark Eeserwold

“We wisten meteen dat we de natuur wilden betrekken bij de bouw”
Nieuws

“We wisten meteen dat we de natuur wilden betrekken bij de bouw”

Koel ICT naar Eeser Boulevard
Nieuws

Koel ICT naar Eeser Boulevard