Versnelling werkzaamheden door toegenomen interesse

Datum: 13 december 2021

Bedrijvenpark Eeserwold is in trek. Recent zijn diverse kavels verkocht, daarnaast zijn meerdere kavels in optie. Marcel Grit, commercieel directeur van Roelofs: “Hier gebeurt het. We zeggen het niet alleen, we kunnen het ook laten zien. Vanwege de grote interesse versnellen we de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van kavels en de aanleg van wegen.”

Volgens Bram Harmsma, wethouder economie van de gemeente Steenwijkerland, zoeken groene bedrijven een vestigingsplaats waarmee ze zich verbonden voelen. Groene energie is een belangrijke trekker: “En dat bieden we op Eeserwold. Vanaf de start was het onze ambitie om van Eeserwold een duurzaam bedrijvenpark te maken. Met koeling vanuit het Eesermeer, zon op het dak en de productie van waterstof. Je ziet dat Eeserwold bedrijven aantrekt die vanuit duurzaam ondernemen een bewuste keus maken. Dat worden er steeds meer. We voorzien dus echt in een behoefte.”

Waterstof

Op Eeserwold wordt vol ingezet op waterstof. Grit: “Waterstof is als energiedrager een van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie. Een bijdrage om de klimaatdoelen te behalen en aan een duurzame economische groei. Momenteel onderzoekt een groep partners – bestaande uit lokaal actieve partijen – de mogelijkheden voor de productie van waterstof op Eeserwold.

“Wat de ondernemers bindt is dat zij duurzaam willen ondernemen.”

De gemeente maakt dit mogelijk door ontheffing te verlenen voor gasaansluitingen voor kleingebruikers. Hiermee is de energievoorziening 100% groen en aantoonbaar lokaal en duurzaam opgewekt. Grit vult aan: “Daarnaast gaan we op alle daken zonnepanelen plaatsen. Wij willen de daken optimaal benutten voor de opwekking van energie.”

Doe-mentalitiet

Volgens Harmsma en Grit zijn de voordelen van vestiging op bedrijvenpark Eeserwold legio. “Het woon- en werkgebied is magnifiek. De arbeidsparticipatie is groot, we hebben hier een doe-mentaliteit.” Grit: “Grote en middelgrote ondernemers vinden hier de ruimte om te groeien en door te ontwikkelen. Eeserwold is in trek bij klein en groot en alles daartussen in. Wat de ondernemers bindt is dat zij duurzaam willen ondernemen.”

Ondernemers die belangstelling hebben, kunnen terecht bij het infoloket Eeserwold in Steenwijk. Iedere woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur is het infoloket aan de Beukenhof 8 geopend.

Liever op een ander moment langskomen? Neem contact met ons op.