Kavelkaart

Woon-werkkavels

Woon-werkkavels aan de Eesveenseweg

Aan de Eesveenseweg liggen drie kavels voor woon-werkwoningen van circa 1950 m2 groot. De stijl van de lintbebouwing langs de Eesveensweg komt straks terug in woon-werkwoningen, waardoor de nieuwbouw zich mooi voegt naast de bestaande bouw. Deze kavels zijn inmiddels alle drie verkocht.

Het fijne aan deze locatie is dat deze worden aangesloten op de faciliteiten van het bedrijvenpark én meeliften op alles wat Steenwijk te bieden heeft. U fietst zo het centrum in, rijdt snel de A32 op en bent ook zo in de natuur. Bekijk de kavelkaart voor de exacte locatie en een overzicht van de nog beschikbare bedrijfskavels.

Bekijk hier de detailtekening van de woon-werkkavels.

Veelgestelde vragen

De drie woon-werkkavels hebben verschillende oppervlaktes, variërend van 1.840 m2 tot 1.895 m2. Dit is inclusief de groenstrook aan de voorkant van de kavels die ligt aan de Beukenhof. Binnen de kavels is een bouwgrens vastgesteld.

In de kavel is een bouwoppervlakte vastgesteld met een bouwgrens. Daarbinnen mogen de woning en het bedrijfspand gebouwd worden. Daarnaast mogen onder voorwaarden bijgebouwen en bouwwerken zoals een carport worden gerealiseerd. Lees voor de voorwaarden en meer informatie het document ‘Bouwvoorschriften Woon-werk versie 2021′ (concept).

Het toegestane bouwvolume voor de woning is 750 m3. Voor het bedrijfspand is dit minimaal 1500 m3. Beide moeten binnen de aangegeven bouwgrens worden gerealiseerd. Lees voor de voorwaarden en meer informatie het document ‘Bouwvoorschriften Woon-werk versie 2021’ (concept).

Maximaal 50% van een bouwperceel mag worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige acitiviteiten. Lees voor de voorwaarden en meer informatie het document ‘Bouwvoorschriften Woon-werk versie 2021’ (concept).

Er is hier gekozen voor een groenstrook als buffer tussen de woonbestemmingen en het bedrijvenpark. Dit heeft te maken met de hogere milieucategorie die het bedrijvenpark heeft. Ook voorkomt de groenstrook eventuele hinder die u als bewoner ondervindt van activiteiten op het bedrijvenpark. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de groenstrook.

De inritten tot de kavels zijn vastgesteld aan de zijde van Bedrijvenpark Eeserwold aan de Beukenhof, vanwege veiligheid. Door de inrit aan de zijde van het bedrijvenpark geniet u van de voordelen van ons Parkmanagement, waaronder camerabeveiliging.

Geïnteresseerd

Vertel ons uw ondernemersdromen.
Wij denken graag met u mee.